User Tools

Site Tools


0317620181029-cras-lot-la-gi

Cras

Cras trên bản đồ Pháp
Cras

Cras

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Lauzès Xã (thị) trưởng Michel Bonhomme
(2001–2008) Thống kê Độ cao 170–383 m (558–1.257 ft)
(bình quân 317 m/1.040 ft) Diện tích đất1 10,22 km2 (3,95 sq mi) Nhân khẩu2 70  (1999)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46079/ 46360 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0317620181029-cras-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)