User Tools

Site Tools


0316320181029-rochefort-savoie-la-gi

Rochefort, Savoie

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Rochefort, Savoie là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

  • Commune của tỉnh Savoie
  • INSEE
  • IGN
0316320181029-rochefort-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)