User Tools

Site Tools


0316120181029-crayssac-la-gi

Crayssac

Crayssac trên bản đồ Pháp
Crayssac

Crayssac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Catus Xã (thị) trưởng Christian Cazabonne
(2001–2008) Thống kê Độ cao 100–303 m (328–994 ft)
(bình quân 300 m/980 ft) Diện tích đất1 14,95 km2 (5,77 sq mi) Nhân khẩu2 442  (1999)  - Mật độ 30 /km2 (78 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46080/ 46150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0316120181029-crayssac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)