User Tools

Site Tools


0316020181029-acrolepiopsis-sapporensis-la-gi

Acrolepiopsis sapporensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Liên họ (superfamilia) Yponomeutoidea
Họ (familia) Acrolepiidae
Chi (genus) Acrolepiopsis
Loài (species) A. sapporensis
Danh pháp hai phần
Acrolepiopsis sapporensis
Matsumura, 1931
Danh pháp đồng nghĩa

Acrolepiopsis sapporensis (tên tiếng Anh: Asiatic Onion Leafminer) là một loài bướm đêm thuộc họ Acrolepiidae. Nó là loài bản địa của châu Á. Loài này có ở Mông Cổ tới Nhật Bản.

Chiều dài cánh trước là 4.7–5 mm.

Ấu trùng ăn Allium fistulosum, Allium cepa, Allium porrum, Allium odorum, Allium nipponicumAllium schoenoprasum.

  • Taxonomic review of the leek moth genus Acrolepiopsis (Lepidoptera: Acrolepiidae) in North America
0316020181029-acrolepiopsis-sapporensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)