User Tools

Site Tools


0315520181029-la-pacaudi-re-la-gi

La Pacaudière

La Pacaudière trên bản đồ Pháp
La Pacaudière

La Pacaudière

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng La Pacaudière
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Jacques Baudinot
(2001–2008) Thống kê Độ cao 295–443 m (968–1.453 ft)
(bình quân 363 m/1.191 ft) Diện tích đất1 20,61 km2 (7,96 sq mi) Nhân khẩu2 1.108  (2009)  - Mật độ 54 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42163/ 42310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0315520181029-la-pacaudi-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)