User Tools

Site Tools


0315320181029-th-nes-la-gi

Thônes

Thônes trên bản đồ Pháp
Thônes

Thônes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Thônes Xã (thị) trưởng Jean-Bernard Challamel
(2008–2014) Thống kê Độ cao 574–2.280 m (1.883–7.480 ft) Diện tích đất1 52,33 km2 (20,20 sq mi) Nhân khẩu2 5.813  (2006)  - Mật độ 111 /km2 (290 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74280/ 74230 Website Mairie-thones.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0315320181029-th-nes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)