User Tools

Site Tools


0314320181029-rignac-lot-la-gi

Rignac

Rignac trên bản đồ Pháp
Rignac

Rignac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Gramat Xã (thị) trưởng Daniel Wattier
(2008–2014) Thống kê Độ cao 270–423 m (886–1.388 ft)
(bình quân 210 m/690 ft) Diện tích đất1 9,64 km2 (3,72 sq mi) Nhân khẩu2 258  (1999)  - Mật độ 27 /km2 (70 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46238/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0314320181029-rignac-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)