User Tools

Site Tools


0313820181029-thollon-les-m-mises-la-gi

Thollon-les-Mémises

Picdesmemises.JPG Vue de la montagne des Mémises
Thollon-les-Mémises trên bản đồ Pháp
Thollon-les-Mémises

Thollon-les-Mémises

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Évian-les-Bains Xã (thị) trưởng Régis Bened
(2014-2020) Thống kê Độ cao 760–1.975 m (2.493–6.480 ft) Diện tích đất1 13,78 km2 (5,32 sq mi) Nhân khẩu2 728  (2013)  - Mật độ 53 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74279/ 74500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0313820181029-thollon-les-m-mises-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)