User Tools

Site Tools


0313720181029-marnaz-la-gi

Marnaz

Marnaz trên bản đồ Pháp
Marnaz

Marnaz

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng Scionzier Xã (thị) trưởng Loïc Hervé (NC)
(2008–2014) Thống kê Độ cao 464–2.098 m (1.522–6.883 ft) Diện tích đất1 9,02 km2 (3,48 sq mi) Nhân khẩu2 4.442  (1999)  - Mật độ 492 /km2 (1.270 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74169/ 74460 Website Mairiedemarnaz.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0313720181029-marnaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)