User Tools

Site Tools


0313120181029-cressensac-la-gi

Cressensac

Huy hiệu của Cressensac
Cressensac trên bản đồ Pháp
Cressensac

Cressensac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Martel Xã (thị) trưởng Guy Louradour
(2008–2014) Thống kê Độ cao 239–330 m (784–1.083 ft)
(bình quân 219 m/719 ft) Diện tích đất1 23,04 km2 (8,90 sq mi) Nhân khẩu2 647  (2006)  - Mật độ 28 /km2 (73 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46083/ 46600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0313120181029-cressensac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)