User Tools

Site Tools


0312420181029-parigny-loire-la-gi

Parigny

Parigny trên bản đồ Pháp
Parigny

Parigny

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Perreux Xã (thị) trưởng Dominique Bruyère
(2001–2008) Thống kê Độ cao 277–446 m (909–1.463 ft)
(bình quân 331 m/1.086 ft) Diện tích đất1 9,15 km2 (3,53 sq mi) Nhân khẩu2 545  (2009)  - Mật độ 60 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42166/ 42120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0312420181029-parigny-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)