User Tools

Site Tools


0312020181029-chevaline-haute-savoie-la-gi

Chevaline

Chevaline trên bản đồ Pháp
Chevaline

Chevaline

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Faverges Xã (thị) trưởng Didier Berthollet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 503–2.176 m (1.650–7.139 ft) Diện tích đất1 14,16 km2 (5,47 sq mi) Nhân khẩu2 196  (1999)  - Mật độ 14 /km2 (36 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74072/ 74210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0312020181029-chevaline-haute-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)