User Tools

Site Tools


0311920181029-asteronotus-la-gi

Asteronotus
Asteronotus cespitosus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng)

nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
nhánh Euctenidiacea

nhánh Doridacea
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
Họ (familia) Dorididae
Chi (genus) Asteronotus
Ehrenberg, 1831

Asteronotus là một chi sên biển, một nhóm con sên biển, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.

Các loài thuộc chi Asteronotus bao gồm: [1]

  • Asteronotus cespitosus van Hasselt, 1824
  • Asteronotus mimeticus Gosliner & Valdes, 2002
  • Asteronotus spongicolus Gosliner & Valdes, 2002
  1. ^ http://www.seaslugforum.net/search.cfm?searchstring=Asteronotus
  • Dữ liệu liên quan tới Asteronotus tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Asteronotus tại Wikimedia Commons
0311920181029-asteronotus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)