User Tools

Site Tools


0311420181029-cremps-la-gi

Cremps

Cremps trên bản đồ Pháp
Cremps

Cremps

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Lalbenque Xã (thị) trưởng Michel Rouelles
(2008–2014) Thống kê Độ cao 173–283 m (568–928 ft) Diện tích đất1 19,66 km2 (7,59 sq mi) Nhân khẩu2 299  (2006)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46082/ 46230 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0311420181029-cremps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)