User Tools

Site Tools


0309702178-002178palogneux

Palogneux

Palogneux trên bản đồ Pháp
Palogneux

Palogneux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Georges-en-Couzan Xã (thị) trưởng Michel Perreton
(2001–2008) Thống kê Độ cao 496–945 m (1.627–3.100 ft)
(bình quân 800 m/2.600 ft) Diện tích đất1 7,01 km2 (2,71 sq mi) Nhân khẩu2 52  (1999)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42164/ 42990 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0309702178-002178palogneux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)