User Tools

Site Tools


0309500557-000557cherier

Cherier

Cherier trên bản đồ Pháp
Cherier

Cherier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Just-en-Chevalet Xã (thị) trưởng Jean Laboure
(2001–2008) Thống kê Độ cao 594–1.156 m (1.949–3.793 ft)
(bình quân 824 m/2.703 ft) Diện tích đất1 28,11 km2 (10,85 sq mi) Nhân khẩu2 445  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42061/ 42430 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0309500557-000557cherier.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)