User Tools

Site Tools


0308702154-002154ouches

Ouches

Ouches trên bản đồ Pháp
Ouches

Ouches

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Roanne-Sud Xã (thị) trưởng François Crouzet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 295–376 m (968–1.234 ft)
(bình quân 323 m/1.060 ft) Diện tích đất1 10,12 km2 (3,91 sq mi) Nhân khẩu2 1.149  (2009)  - Mật độ 114 /km2 (300 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42162/ 42155 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0308702154-002154ouches.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)