User Tools

Site Tools


0308101988-001988miers-lot

Miers

Miers trên bản đồ Pháp
Miers

Miers

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Gramat Xã (thị) trưởng Bernard CALMON
(2008–2014) Thống kê Độ cao 218–430 m (715–1.411 ft)
(bình quân 385 m/1.263 ft) Diện tích đất1 25,28 km2 (9,76 sq mi) Nhân khẩu2 398  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46193/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0308101988-001988miers-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)