User Tools

Site Tools


0307602616-002616saint-paul-de-v-zelin

Saint-Paul-de-Vézelin

Saint-Paul-de-Vézelin trên bản đồ Pháp
Saint-Paul-de-Vézelin

Saint-Paul-de-Vézelin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Christian Dupin
(2001–2008) Thống kê Độ cao 288–482 m (945–1.581 ft)
(bình quân 431 m/1.414 ft) Diện tích đất1 13,52 km2 (5,22 sq mi) Nhân khẩu2 299  (1999)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42268/ 42590 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0307602616-002616saint-paul-de-v-zelin.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)