User Tools

Site Tools


0306302115-002115nollieux

Nollieux

Nollieux trên bản đồ Pháp
Nollieux

Nollieux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Robert Merle
(2008–2014) Thống kê Độ cao 389–612 m (1.276–2.008 ft)
(bình quân 510 m/1.670 ft) Diện tích đất1 6,95 km2 (2,68 sq mi) Nhân khẩu2 133  (1999)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42160/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0306302115-002115nollieux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)