User Tools

Site Tools


0306100551-000551chazelles-sur-lavieu

Chazelles-sur-Lavieu

Chazelles-sur-Lavieu trên bản đồ Pháp
Chazelles-sur-Lavieu

Chazelles-sur-Lavieu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Jean-Soleymieux Xã (thị) trưởng Claude Chaut
(2001–2008) Thống kê Độ cao 586–1.200 m (1.923–3.937 ft)
(bình quân 911 m/2.989 ft) Diện tích đất1 9,85 km2 (3,80 sq mi) Nhân khẩu2 177  (1999)  - Mật độ 18 /km2 (47 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42058/ 42560 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0306100551-000551chazelles-sur-lavieu.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)