User Tools

Site Tools


0306001912-001912margencel

Margencel

Margencel trên bản đồ Pháp
Margencel

Margencel

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Thonon-les-Bains-Ouest Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Rambicur
(2008–2014) Thống kê Độ cao 372–531 m (1.220–1.742 ft) Diện tích đất1 7,38 km2 (2,85 sq mi) Nhân khẩu2 1.429  (1999)  - Mật độ 194 /km2 (500 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74163/ 74200 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0306001912-001912margencel.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)