User Tools

Site Tools


0305601960-001960mercu-s

Mercuès

Mercuès trên bản đồ Pháp
Mercuès

Mercuès

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Cahors-Nord-Ouest Xã (thị) trưởng Claudine Barreau
(2008–2014) Thống kê Độ cao 101–303 m (331–994 ft)
(bình quân 133 m/436 ft) Diện tích đất1 7,24 km2 (2,80 sq mi) Nhân khẩu2 1.056  (2006)  - Mật độ 146 /km2 (380 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46191/ 46090 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0305601960-001960mercu-s.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)