User Tools

Site Tools


0305100547-000547chavanay

Chavanay

Chavanay trên bản đồ Pháp
Chavanay

Chavanay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Edouard Roche
(2001–2008) Thống kê Độ cao 140–463 m (459–1.519 ft)
(bình quân 160 m/520 ft) Diện tích đất1 15,06 km2 (5,81 sq mi) Nhân khẩu2 2.288  (1999)  - Mật độ 152 /km2 (390 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42056/ 42410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0305100547-000547chavanay.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)