User Tools

Site Tools


0304501939-001939mechmont

Mechmont

Mechmont trên bản đồ Pháp
Mechmont

Mechmont

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Catus Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Praddaude
(2009–2014) Thống kê Độ cao 236–383 m (774–1.257 ft)
(bình quân 320 m/1.050 ft) Diện tích đất1 6,71 km2 (2,59 sq mi) Nhân khẩu2 115  (2007)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46190/ 46150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0304501939-001939mechmont.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)