User Tools

Site Tools


0302400934-000934esquiule

Esquiule

Esquiule trên bản đồ Pháp
Esquiule

Esquiule

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Oloron-Sainte-Marie-Ouest Xã (thị) trưởng Laurent Chabalgoity
(2001–2008) Thống kê Độ cao 190–661 m (623–2.169 ft)
(bình quân 198 m/650 ft) Diện tích đất1 28,58 km2 (11,03 sq mi) Nhân khẩu2 560  (2006)  - Mật độ 20 /km2 (52 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64217/ 64400 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0302400934-000934esquiule.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)