User Tools

Site Tools


0302201936-001936mayrinhac-lentour

Mayrinhac-Lentour

Mayrinhac-Lentour trên bản đồ Pháp
Mayrinhac-Lentour

Mayrinhac-Lentour

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Saint-Céré Xã (thị) trưởng Michelle Bargues
(2008–2014) Thống kê Độ cao 310–448 m (1.017–1.470 ft)
(bình quân 357 m/1.171 ft) Diện tích đất1 15,57 km2 (6,01 sq mi) Nhân khẩu2 439  (1999)  - Mật độ 28 /km2 (73 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46189/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0302201936-001936mayrinhac-lentour.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)