User Tools

Site Tools


0301400511-000511ch-tel-haute-savoie

Châtel

Chatel in summer.jpg
Châtel trên bản đồ Pháp
Châtel

Châtel

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Abondance Xã (thị) trưởng Philippe Thoule
(2001–2008) Thống kê Độ cao 1.053–2.430 m (3.455–7.972 ft)
(bình quân 1.183 m/3.881 ft) Diện tích đất1 32,19 km2 (12,43 sq mi) Nhân khẩu2 1.282  (2006)  - Mật độ 40 /km2 (100 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74063/ 74390 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0301400511-000511ch-tel-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)