User Tools

Site Tools


0301301348-001348halgerda-stricklandi

Halgerda stricklandi
Halgerda stricklandi.jpg

Halgerda stricklandi

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
(không phân hạng)

nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
nhánh Euctenidiacea

nhánh Doridacea
Họ (familia) Dorididae
Chi (genus) Halgerda
Loài (species) H. stricklandi
Danh pháp hai phần
Halgerda stricklandi
(Fahey & Gosliner, 1999)[1]

Halgerda stricklandi là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Đọc thêm
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  • 6 Liên kết ngoài

Loài này được tìm thấy ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, biển Andaman và Myanma.

  • Fahey, S.J. & Gosliner, T.M. (1999) Preliminary Phylogeny of Halgerda (Nudibranchia: Halgerdidae) from the tropical Indo-Pacific, with descriptions of 3 new species. Proceedings of the California Academy of Sciences, 51(11): 424-448.
  1. ^ http://www.nudipixel.net/species/halgerda_stricklandi/
  2. ^ Bouchet P. & Rocroi J.-P. (Ed.); Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdes A. & Warén A. 2005. Classification và nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997. 397 pp. http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis2/ref.php?refid=78278

Sea slug forum

0301301348-001348halgerda-stricklandi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)