User Tools

Site Tools


0301200937-000937est-ren-uby

Estérençuby

Estérençuby trên bản đồ Pháp
Estérençuby

Estérençuby

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Saint-Jean-Pied-de-Port Xã (thị) trưởng Jean-Louis Poydessus
(2008–2014) Thống kê Độ cao 219–1.347 m (719–4.419 ft)
(bình quân 589 m/1.932 ft) Diện tích đất1 45,87 km2 (17,71 sq mi) Nhân khẩu2 374  (2006)  - Mật độ 8 /km2 (21 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64218/ 64220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0301200937-000937est-ren-uby.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)