User Tools

Site Tools


0299801830-001830livernon

Livernon

Livernon mairie.jpg Mairie
Livernon trên bản đồ Pháp
Livernon

Livernon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Livernon Xã (thị) trưởng Jacques Coldefy
(2001–2008) Thống kê Độ cao 275–358 m (902–1.175 ft)
(bình quân 328 m/1.076 ft) Diện tích đất1 25,86 km2 (9,98 sq mi) Nhân khẩu2 465  (1999)  - Mật độ 18 /km2 (47 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46176/ 46320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0299801830-001830livernon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)