User Tools

Site Tools


0299600971-000971faycelles

Faycelles

Faycelles trên bản đồ Pháp
Faycelles

Faycelles

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Figeac-Ouest Xã (thị) trưởng Jean-Claude Laborie
(2008–2014) Thống kê Độ cao 150–373 m (492–1.224 ft)
(bình quân 340 m/1.120 ft) Diện tích đất1 14,08 km2 (5,44 sq mi) Nhân khẩu2 612  (2006)  - Mật độ 43 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46100/ 46100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0299600971-000971faycelles.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)