User Tools

Site Tools


0299402607-002607saint-martin-la-sauvet

Saint-Martin-la-Sauveté

Saint-Martin-la-Sauveté trên bản đồ Pháp
Saint-Martin-la-Sauveté

Saint-Martin-la-Sauveté

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Marius Daval Thống kê Độ cao 396–889 m (1.299–2.917 ft)
(bình quân 643 m/2.110 ft) Diện tích đất1 29,74 km2 (11,48 sq mi) Nhân khẩu2 898  (1999)  - Mật độ 30 /km2 (78 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42260/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0299402607-002607saint-martin-la-sauvet.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)