User Tools

Site Tools


0299302066-002066n-ronde

Néronde

Néronde trên bản đồ Pháp
Néronde

Néronde

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Néronde
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Gérard Moncelon
(2001–2008) Thống kê Độ cao 377–606 m (1.237–1.988 ft)
(bình quân 460 m/1.510 ft) Diện tích đất1 8,57 km2 (3,31 sq mi) Nhân khẩu2 447  (1999)  - Mật độ 52 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42154/ 42510 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0299302066-002066n-ronde.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)