User Tools

Site Tools


0299200540-000540charlieu

Charlieu

Huy hiệu của Charlieu
Charlieu trên bản đồ Pháp
Charlieu

Charlieu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Xã (thị) trưởng René Lapallus
(2001–2008) Thống kê Độ cao 268–378 m (879–1.240 ft)
(bình quân 265 m/869 ft) Diện tích đất1 6,7 km2 (2,6 sq mi) Nhân khẩu2 3.649  (2009)  - Mật độ 545 /km2 (1.410 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42052/ 42190 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0299200540-000540charlieu.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)