User Tools

Site Tools


0299102689-002689scionzier

Scionzier

Scionzier trên bản đồ Pháp
Scionzier

Scionzier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville Tổng Canton of Scionzier Xã (thị) trưởng Maurice Gradel
(2008–2014) Thống kê Độ cao 468–1.969 m (1.535–6.460 ft) Diện tích đất1 10,62 km2 (4,10 sq mi) Nhân khẩu2 6.528  (2006)  - Mật độ 615 /km2 (1.590 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74264/ 74950 Website Scionzier.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0299102689-002689scionzier.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)