User Tools

Site Tools


0297902606-002606saint-martin-la-plaine

Saint-Martin-la-Plaine

Saint-Martin-la-Plaine trên bản đồ Pháp
Saint-Martin-la-Plaine

Saint-Martin-la-Plaine

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Rive-de-Gier Xã (thị) trưởng Christian Fayolle
(2008–2015) Thống kê Độ cao 257–630 m (843–2.067 ft)
(bình quân 430 m/1.410 ft) Diện tích đất1 9,7 km2 (3,7 sq mi) Nhân khẩu2 3.626  (2006)  - Mật độ 374 /km2 (970 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42259/ 42800 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0297902606-002606saint-martin-la-plaine.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)