User Tools

Site Tools


0297601608-001608la-chapelle-villars

La Chapelle-Villars

La Chapelle-Villars trên bản đồ Pháp
La Chapelle-Villars

La Chapelle-Villars

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Jacques Berlioz
(2001–2008) Thống kê Độ cao 318–785 m (1.043–2.575 ft)
(bình quân 440 m/1.440 ft) Diện tích đất1 8,25 km2 (3,19 sq mi) Nhân khẩu2 333  (1999)  - Mật độ 40 /km2 (100 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42051/ 42410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0297601608-001608la-chapelle-villars.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)