User Tools

Site Tools


0296501605-001605la-chapelle-en-lafaye

La Chapelle-en-Lafaye

La Chapelle-en-Lafaye trên bản đồ Pháp
La Chapelle-en-Lafaye

La Chapelle-en-Lafaye

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Jean-Soleymieux Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Blanc
(2001–2008) Thống kê Độ cao 917–1.174 m (3.009–3.852 ft)
(bình quân 1.080 m/3.540 ft) Diện tích đất1 8,99 km2 (3,47 sq mi) Nhân khẩu2 108  (1999)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42050/ 42380 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0296501605-001605la-chapelle-en-lafaye.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)