User Tools

Site Tools


0296401849-001849lullin

Lullin

Huy hiệu của Lullin
Lullin trên bản đồ Pháp
Lullin

Lullin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Thonon-les-Bains-Est Xã (thị) trưởng Bernard Piccot
(2008–2014) Thống kê Độ cao 860–1.545 m (2.822–5.069 ft) Diện tích đất1 13,25 km2 (5,12 sq mi) Nhân khẩu2 791  (2008)  - Mật độ 60 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74155/ 74470 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0296401849-001849lullin.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)