User Tools

Site Tools


0295700756-000756d-gagnac

Dégagnac

Dégagnac trên bản đồ Pháp
Dégagnac

Dégagnac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Salviac Xã (thị) trưởng Madeleine Blanc
(2001–2008) Thống kê Độ cao 140–306 m (459–1.004 ft)
(bình quân 185 m/607 ft) Diện tích đất1 37,9 km2 (14,6 sq mi) Nhân khẩu2 507  (1999)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46087/ 46340 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0295700756-000756d-gagnac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)