User Tools

Site Tools


0295402045-002045mornand-en-forez

Mornand-en-Forez

Mornand-en-Forez trên bản đồ Pháp
Mornand-en-Forez

Mornand-en-Forez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Joël de Curraize
(1989–2014) Thống kê Độ cao 343–385 m (1.125–1.263 ft)
(bình quân 365 m/1.198 ft) Diện tích đất1 21,6 km2 (8,3 sq mi) Nhân khẩu2 294  (1999)  - Mật độ 14 /km2 (36 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42151/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0295402045-002045mornand-en-forez.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)