User Tools

Site Tools


0295300535-000535changy-loire

Changy

Changy trên bản đồ Pháp
Changy

Changy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng La Pacaudière Xã (thị) trưởng Maurice Thevenoux
(2001–2008) Thống kê Độ cao 298–556 m (978–1.824 ft)
(bình quân 360 m/1.180 ft) Diện tích đất1 13,67 km2 (5,28 sq mi) Nhân khẩu2 582  (1999)  - Mật độ 43 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42049/ 42310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0295300535-000535changy-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)