User Tools

Site Tools


0294501852-001852lunegarde

Lunegarde

Lunegarde trên bản đồ Pháp
Lunegarde

Lunegarde

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Labastide-Murat Xã (thị) trưởng Guy Pleimpon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 329–422 m (1.079–1.385 ft)
(bình quân 423 m/1.388 ft) Diện tích đất1 10,43 km2 (4,03 sq mi) Nhân khẩu2 73  (1999)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46181/ 46240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0294501852-001852lunegarde.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)