User Tools

Site Tools


0294400878-000878douelle

Douelle

Douelle trên bản đồ Pháp
Douelle

Douelle

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Luzech Xã (thị) trưởng Bénédicte Lanes
(2008–2014) Thống kê Độ cao 100–310 m (330–1.020 ft)
(bình quân 118 m/387 ft) Diện tích đất1 8,77 km2 (3,39 sq mi) Nhân khẩu2 738  (1999)  - Mật độ 84 /km2 (220 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46088/ 46140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0294400878-000878douelle.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)