User Tools

Site Tools


0294202040-002040montverdun

Montverdun

Montverdun trên bản đồ Pháp
Montverdun

Montverdun

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Pierre Rochette
(2001–2008) Thống kê Độ cao 340–531 m (1.115–1.742 ft)
(bình quân 378 m/1.240 ft) Diện tích đất1 16,52 km2 (6,38 sq mi) Nhân khẩu2 759  (1999)  - Mật độ 46 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42150/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0294202040-002040montverdun.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)