User Tools

Site Tools


0294000534-000534chandon

Chandon

Chandon trên bản đồ Pháp
Chandon

Chandon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Thống kê Độ cao 271–472 m (889–1.549 ft)
(bình quân 375 m/1.230 ft) Diện tích đất1 12,38 km2 (4,78 sq mi) Nhân khẩu2 1.381  (1999)  - Mật độ 112 /km2 (290 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42048/ 42190 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0294000534-000534chandon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)