User Tools

Site Tools


0292900530-000530champoly

Champoly

Champoly trên bản đồ Pháp
Champoly

Champoly

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Just-en-Chevalet Xã (thị) trưởng Daniel Perotti
(2001–2008) Thống kê Độ cao 490–952 m (1.608–3.123 ft)
(bình quân 730 m/2.400 ft) Diện tích đất1 14,89 km2 (5,75 sq mi) Nhân khẩu2 260  (1999)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42047/ 42430 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0292900530-000530champoly.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)