User Tools

Site Tools


0291900890-000890durbans

Durbans

Durbans trên bản đồ Pháp
Durbans

Durbans

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Livernon Xã (thị) trưởng Henri Gratias
(2008–2014) Thống kê Độ cao 287–393 m (942–1.289 ft)
(bình quân 318 m/1.043 ft) Diện tích đất1 27,81 km2 (10,74 sq mi) Nhân khẩu2 127  (1999)  - Mật độ 5 /km2 (13 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46090/ 46320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0291900890-000890durbans.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)