User Tools

Site Tools


0290900893-000893eaux-bonnes

Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes trên bản đồ Pháp
Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Laruns Xã (thị) trưởng Louis Carrère-Gée
(2008–2014) Thống kê Độ cao 520–2.619 m (1.706–8.593 ft)
(bình quân 750 m/2.460 ft) Diện tích đất1 38,52 km2 (14,87 sq mi) Nhân khẩu2 426  (2006)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64204/ 64440 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0290900893-000893eaux-bonnes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)